ლაშა გახარია და მისი მეგრული ლექსიკური სამყარო

"ლაშა გახარიას ქართული ლექსების თარგმნა თითქმის შეუძლებელია, მეგრული ლექსებისა-საერთოდ შეუძლებელი. რაგინდ დიდი პოეტიც არ უნდა იყოს და რაგინდ კარგად არ უნდა ფლობდეს იმ ენას, რომელზეც თარგმნის, მაინც ვერ შეძლებს. მეგრული ენა ისეთი ფენომენია. იმდენად მდიდარი და ამოუწურავია მისი ლექსიკური სალარო, იმდენად ტევადი და მოქნილია სიტყვები, განსაკუთრებით ზმნები, რომ სხვა ენაზე...