ლეგენდა ტობავარჩხილზე

ტობავარჩხილი, ვერცხლის ტბაა, ჩამქრალი ვულკანის კრატერში ჩაბუდებული, ლურჯ-ვერცხლისფრად მოლივლივე და საოცრად მშვიდი, რომელიც ჩხოროწყუს სახელს ალამაზებს. უძველესი ლეგენდა ამბობს, "ვინც ტბის მყუდროებას დაარღვევს და მის წყალში იბანავებს, შავი ღრუბლების რისხვა დაატყდება თავს და კოკისპირულ წვიმასა და შემზარავ ჭექა-ქუხილს ვერ გადაურჩება". მნახველი აღწერს: "ლურჯად ელვარებს მწვანეში ჩამჯდარი ტბა. ჩრდილოეთით დიდებული ჩე...